Öljysäiliön tarkastus - öljylämmitysjärjestelmä on huollettava säännöllisin väliajoin


Öljysäiliö tulee tarkastuttaa, kun säiliön luokittelussa määritelty kahden tarkastuksen välinen aika on kulunut. Öljysäiliön tarkastus ajankohta määräytyy säiliön materiaalin, sijainnin sekä kuntoluokituksen mukaan. Tarkastusväli on vähintään kuusi kuukautta. Jos öljysäiliö on asennettu maan päälle tai sisätiloihin, on helppo itse seurata säiliön kuntoa aika ajoin, jotta mahdolliset ongelmat voidaan korjata ajoissa. Tämä ja ammattilaisen tekemät säännölliset öljysäiliöiden tarkastukset ovat tärkeimmät toimenpiteet, joilla varmistetaan, että säiliö kestää käytössä turvallisena pitkään. Tarkastuksen tekemättä jättäminen ei ole suositeltavaa, sillä kotivakuutukset kattavat vain tarkastetun säiliön aiheuttamat vahingot.

Muista tarkkailla öljysäiliön kuntoa

Vanhoissa öljysäiliöissä voi olla paljon vikoja, varsinkin silloin jos niitä ei ole korjattu missään vaiheessa niiden käyttöä. Yleisin öljysäiliöiden kuntoon vaikuttava tekijä on vesi, se on öljyä raskaampana ja täten painuu säiliön pohjaan, syövyttäen öljysäiliön metallisia seiniä. Ammattilaisen tekemä öljysäiliön tarkastus mittaa näiden syöpymien syvyyttä ja niiden perusteella annetaan säiliölle kuntoluokitus. Ulkopuolelta tuleva kosteus ja kondensaatiovesi säiliön pohjassa syövyttävät säiliön pintaa. Kun metallisäiliötä ei enää kannata korjata ja se tulee elinkaarensa päähän, voidaan se korvata se uudella muovisäiliöllä tai vaihtaa lämmitysjärjestelmä kokonaan.

Öljylämmitysjärjestelmä on huollettava säännöllisin väliajoin

Jotta käytöstä poistettu öljysäiliö voidaan jättää maahan, se on puhdistettava ja tarkastettava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymän öljysäiliötarkastajan toimesta. Luettelo sopivista tarkastajista löytyy omilta Tukesin verkkosivuilta. Öljysäiliön tarkastus varmistaa että säiliö on ehjä ja että siitä poistetaan ilmaputket sekä täyttöputkisto.

Maanalaiset öljysäiliöt ovat alttiina monille rasituksille, vuodenaikojen ja lämpötilojen muuttuessa. Suurin osa Suomessa käytettävistä öljysäiliöistä on valmistettu teräksestä, ja maanalainen teräs kestää hyvin rasitusta, mutta lasikuitu- ja muovisäiliöt kestävät paremmin korroosiota ja ovat pitkäikäisempiä.

Öljysäiliön puhdistaminen

Lian ja pohjalle kertyneen veden poistaminen estää säiliön korroosiota ja suodattimien tukkeutumista. Näin öljysäiliön puhdistus parantaa polttimen suorituskykyä, lisää polttoainetehokkuutta ja vähentää ympäristöriskiä. Muista, että omistaja on vastuussa säiliön hyvästä kunnosta ja asianmukaisesta huollosta. Öljysäiliö voidaan korjata hitsaamalla ja kierreliimaamalla. Korjauksen yhteydessä levitettävälle lasikuitupinnoitteelle myönnetään yleensä 10 vuoden takuu. Maanalaisia että sisätiloissa olevia öljysäiliöitä voidaan korjata. Jos öljysäiliön tarkastus on sinulle ajankohtainen ole yhteydessä öljysäiliöntarkastusten ammattilaiseen. Kuljetus Team Virtanen Oy hoitaa öljysäiliöiden tarkastukset Helsingissä.

minusta

Kuljetuspalvelut ja niiden käyttäminen

Hei ja tervetuloa kuljetusaiheiseen blogiin. Jokainen meistä käyttää kuljetuspalveluita, lähes päivittäin, jos ei suoraan niin ainakin välillisesti. Meille tulee postia päivittäin, työpaikallemme toimitetaan työtehtäviin tarvittavia tarvikkeita, sekä tilaamme asioita verkosta. Kaikki nämä tulevat meille jonkinlaisena kuljetuksena. Toisinaan tilaamme kuljetuspalveluita muuton yhteydessä tai muutoin kuljettamaan omaisuuttamme paikasta toiseen. Tässä blogissa käydään läpi eri kuljetuspalveluita ja tutustutaan niiden sisältöihin. Annetaan myös neuvoja miten palveluita kannattaa ostaa. Kirjoituksessa käydään läpi kuljetuspalveluihin liittyviä aiheita kuten bensan hintaa, kuljetusalaan liittyviä lakeja tai vaikkapa kuljetuksien historiaa. Toisaalta katsotaan myös mitkä vaikutukset kuljetuksilla on muuhun maailmaan. Esimerkkinä siitä syntyvät päästöt tai kuinka paljon alalla olevat lakot voivat vaikuttaa eri alojen toimintaan.

Haku

Kategoriat

tag